DORADZTWO PODATKOWE

  • informacje na temat zmian w przepisach podatkowych
  • opinie podatkowe
  • konsultacje podatkowe
  • stały nadzór podatkowy
  • analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć
  • optymalizacja podatkowa
  • pisma i odwołania w sprawach podatkowych