RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA

 1. Pełna ewidencja a w szczególności:
  • zapis przychodów w ewidencji przychodów
  • prowadzenie:
   • rejestru zakupu VAT
   • rejestru sprzedaży VAT
   • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
   • ewidencji wyposażenia
  • sporządzanie:
   • deklaracji i informacji podatkowych
   • zeznań rocznych
   • sprawozdań do urzędu statystycznego i informacji do NBP
  • przygotowanie przelewów podatkowych
 2. Sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców oraz rozliczeń z ZUS:
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych, zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński
  • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
  • przygotowanie przelewów rozliczeń z ZUS i wynagrodzeń pracowników na rachunki ROR