KSIĘGI HANDLOWE

Często zmieniające się przepisy prawne sprawiają, że prowadzenie ksiąg handlowych Łódź w przedsiębiorstwie może sprawiać trudności, a niekiedy może spowodować kary pieniężne. Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym Abak S.C. Marcin Sadoch, Regina Sadoch-Czyżewska wspomniane procesy nie będą Ci spędzać snu z powiek, Twoje księgi będą prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

 

Nasi doradcy zapewniają fachową obsługę w zakresie:

 

 1. pełnej ewidencji finansowo – księgowej, a w szczególności:
   • dekretacji dokumentów
   • zestawień obrotów i sald
   • prowadzenia:
    • kartotek kontrahentów krajowych i zagranicznych
    • ewidencji magazynowej ilościowo – wartościowej
    • rejestru zakupu VAT
    • rejestru sprzedaży VAT
    • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
    • ewidencji wyposażenia
   • sporządzania:
    • deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
    • sprawozdań do urzędu statystycznego i informacji do NBP
    • przygotowania przelewów podatkowych
 1. częściowej ewidencji finansowo – księgowej z wyłączeniem np. ewidencji magazynowej, sprzedaży, rozrachunków z odbiorcami, płac.
 1. przygotowania zakładowego planu kont, pomocy w wyborze wariantów ewidencji w księgach rachunkowych oraz sporządzania opisu przyjętych zasad rachunkowości.
 1. prowadzenie ksiąg handlowych to również sporządzania sprawozdań finansowych rocznych oraz bilansów za dowolne okresy.
 1. sporządzania list płac pracowników i zleceniobiorców oraz rozliczeń z ZUS:
   • prowadzenia kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych, zasiłku chorobowego, rodzinnego, macierzyńskiego
   • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
   • przygotowanie przelewów rozliczeń z ZUS i wynagrodzeń pracowników na rachunki ROR