Pełna księgowość

Polskie przepisy podatkowe:

 • osobom fizycznym (prowadzącym działalność gospodarczą),
 • spółkom cywilnym osób fizycznych,
 • spółkom jawnym osób fizycznych,
 • spółkom partnerskim,

których wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosła co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Najbardziej rozbudowana, a zarazem skomplikowana forma rozliczania się z przychodów firmy oznacza dla przedsiębiorcy nie tylko dodatkowe obowiązki tj. śledzenie częstych zmian w prawie, ale także większy nakład pracy i konieczność poświęcenia czasu na dokładną ewidencję każdego zdarzenia gospodarczego.

Biuro rachunkowe Abak S.C. Marcin Sadoch, Regina Sadoch-Czyżewska oferuje prowadzenie pełnej księgowości Łódź poprzez kompleksowy zakres usług, takich jak:

 • prowadzenia dzienników księgowych,
 • prowadzenia kont księgi głównej,
 • prowadzenia kont ksiąg pomocniczych,
 • sporządzania sprawozdań, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • tworzenia rachunków zysków i strat,
 • prowadzenia ewidencji VAT,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych.
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

Jako fachowcy, prowadzący pełną księgowość Łódź, w swojej dziedzinie dokładamy wszelkich starań, by wszystkie świadczone przez nas usługi były rzetelne, wykonane z największą starannością i terminowe. Nasze bogate i długoletnie doświadczenie pozwala zagwarantować wszystkim Klientom, niezależnie od branży, prawidłowe zapisy w księgach, a to oznacza ich spokój, bezpieczeństwo i zadowolenie.