Outsourcing kadr i płac

Outsourcing kadr i płac to usługa skierowana do wszystkich chcących wydzielenia działu kadr poza własną strukturę przedsiębiorstwa. Oferujemy obsługę kadrowo-płacową niezależnie od wielkości zatrudnienia oraz tego czy współpracujemy w zakresie obsługi księgowej, czy też nie.

 

  • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • Sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców,
  • Sporządzenie świadectw pracy, kart zasiłkowych, skierowań na badania i wszelkich zaświadczeń,
  • Sporządzanie corocznych deklaracji PIT z tytułu zatrudnienia,
  • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych,
  • Sporządzanie comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych i raportów miesięcznych do ZUS,
  • Składanie deklaracji i informacji podatkowych do US,
  • Korespondencja z ZUS w sprawach pracowniczych